List od Prezes Stowarzyszenia Pielęgniarsko-Opiekuńcznego „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie”

Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze „ Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie” prowadzące Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla Dzieci w Częstochowie w imieniu własnym i naszych małych podopiecznych, którymi są chore i osierocone noworodki i niemowlęta, pragnie gorąco podziękować za pomoc, jaką otrzymaliśmy w trakcie akcji charytatywnej w miesiącu grudniu 2020 r. od Środowiska „ Zwykli księża, zwykłe siostry”. Naszą wdzięczność trudno jest wyrazić słowami. Akcja charytatywna przyniosła dochód 8 tyś. Za te środki udało się zakupić specjalistyczne produkty do żywienia dojelitowego, czujniki do pulsoksymetrów oraz medyczny sprzęt jednorazowy dla naszych podopiecznych.

Nasz ośrodek boryka się z wieloma trudnościami; codziennie toczymy walkę o byt naszej organizacji, walkę o nasze maluchy – pokrzywdzone przez los, chore, niepełnosprawne…walkę tą przegralibyśmy, gdyby nie takie osoby jak Państwo.

Dzięki takim ludziom jak Państwo utwierdzamy się w przekonaniu, iż nie pozostajemy sami w chęci niesienia pomocy najbardziej bezbronnym, porzuconym dzieciakom, oraz dbaniu o profesjonalną, szybką i skuteczną diagnozę wszystkich maluchów; dziękujemy za łączenie się z nami w działaniach na rzecz wspólnych celi – dobra dzieci porzuconych oraz wrażliwości na ich los. Dzięki takim akcjom wiemy, że liczą się przede wszystkim czyny a nie słowa i deklaracje.

Państwa gorące serca oraz zaangażowanie w pomoc bezbronnemu dziecku to olbrzymia szansa na przywrócenie zdrowia wielu maluchom.

Wspólnie dajemy szansę tym najmniejszym, najbardziej bezbronnym na godne oczekiwanie na nową rodzinę pełną miłości i ciepła, ciepła, które może okazać tylko mama i tata.

 

„Dwa szczęścia są na świecie:

jedno małe – być szczęśliwym,

drugie wielkie – uszczęśliwiać innych”

Z poważaniem

PREZES

MAGDALENA SZYMCZYŃSKA