Mówić czy przemawiać? Słuchać czy usłyszeć?

Jezus zaprosił nas do budowania Kościoła-wspólnoty słowami: “Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,35). Ale jak wchodzić w relacje, gdy mamy problem zarówno ze słuchaniem, jak i komunikowaniem się tak, by uszanować historię, zranienia i wrażliwość naszego rozmówcy? Czemu w Kościele wciąż przemawiamy do siebie nawzajem, zamiast rozmawiać?

Zapraszamy do udziału w rozmowie, podczas której wspólnie zastanowimy się nad barierami komunikacyjnymi, które przeszkadzają nam usłyszeć siebie nawzajem w Kościele. Wspólnie postaramy się odpowiedzieć na pytania: Dlaczego tak trudno się zrozumieć? Co nam przeszkadza w próbach dialogu? Jak budować komunikację by się spotkać?
Spotkanie odbędzie się w piątek 30 kwietnia o godz. 19:30 na aplikacji MS Teams.

Opis rozmówców:

Julia Kulik: jestem teolożką, coachem, za chwilę mgr psychologii, zajmuję się arteterapią i psychoonkologią. Jestem też trenerką i szkoleniowcem, pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Bliskie jest mi Porozumienie Bez Przemocy i komunikacja oparta na empatii. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą czwórki dzieci.

Wojciech Jędrzejewski OP: jestem kaznodzieją, coachem, publicystą, autorem książek, koordynatorem warsztatów kaznodziejskich dla księży.

Aleksandra Lewandowska: jestem biotechnolożką w trakcie studiów doktoranckich i pracowniczką instytucji unijnej zajmującej się bezpieczeństwem żywności. Od ponad dziesięciu lat jestem zaangażowana w popularyzację nauki i chcę uczyć się nie tylko efektywnej, ale także empatycznej komunikacji.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTMzYmI4YzUtYzliNC00OTRlLThhNTgtY2E4OGZlYzA0ZWRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2253ed42e2-805f-4b9b-9da2-fa13d5539019%22%7d