O nas

K I M J E S T E Ś M Y ?


Na początku było nas 27. Był październik 2020 roku. Druga fala pandemii przybierała na
sile, ulice polskich miast zapełniły się tłumami ludzi protestujących między innymi przeciwko
postawie części duchowieństwa. Postanowiliśmy napisać krótki APEL ZWYKŁYCH KSIĘŻY –
wyraz sprzeciwu wobec używania religii do celów politycznych, nierównego traktowania kobiet i
mężczyzn, dyskryminacji i ksenofobii. Naszą intencją nie było rebelianckie godzenie w jedność
Kościoła. Wręcz przeciwnie, wyraziliśmy nadzieję na oczyszczenie i odnowę naszej społeczności
religijnej. Podkreśliliśmy wiarę w siłę dialogu, który w przeszłości niejednokrotnie spowodował
przemianę sumień.


W naszej kapłańskiej aktywności już wcześniej dawaliśmy wyraz podobnym odczuciom
dotyczącym kryzysu Kościoła. Ale czyniliśmy to indywidualnie – w środowiskach naszej pracy
duszpasterskiej, naukowej, publicystycznej. Tym razem jednak po raz pierwszy postanowiliśmy
zabrać głos wspólnie, wierząc, że będzie to miało swój szczególny wydźwięk! Szybko dołączyli
do nas inni. Oprócz kolejnych ponad stu księży z kraju i zagranicy APEL podpisały również
siostry zakonne. Pomogli nam bardzo świeccy chrześcijanie, którzy konsultowali tekst,
kolportowali treść i opublikowali APEL najpierw na stronach internetowych WIĘZI a potem w
wielu innych mediach. Zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych do otwartej dyskusji. Napłynęło
prawie tysiąc maili z głosami poparcia ale i polemiki. Główny nurt wypowiedzi respondentów
można by streścić tak: „Chcieliśmy już odejść z Kościoła, ale wasz głos, dający nadzieję na
zmiany, zatrzymał nas na progu”.


Postanowiliśmy zatem kontynuować nasze spotkania w przestrzeni wirtualnych debat i
roboczych narad. Ich owocem stały się kolejne wspólne stanowiska w sprawach dotyczących:
skrzywdzonych przez ludzi Kościoła i stosunku wobec działań Fundacji Jerzego Owsiaka.
Uznaliśmy za bardzo ważną kwestię sformułowanie naszego stanowiska w sprawie aborcji. Po wspólnej pracy nad tekstem przygotowanym przez ks. prof. Andrzeja Szostka postanowiliśmy go
opublikować jako wyraz naszego chrześcijańskiego namysłu nad tym trudnym problemem
budzącym wiele kontrowersji w przestrzeni publicznej.


Kolejnym krokiem podjętym wspólnie jest grupa uruchomiona na jednym z portali
społecznościowych ZWYKŁY KOŚCIÓŁ oraz strona internetowa ZWYKLI.PL. Są to fora, na
których będziemy szukali rozwiązań ważnych spraw dotyczących naszej społeczności religijnej.