Stanowisko ZKZS w sprawie aborcji

Stanowisko sygnatariuszy „Apelu zwykłych księży” w sprawie aborcji

27 stycznia br. Trybunał Konstytucyjny opublikował pisemne uzasadnienie swego wyroku z 22 października 2020 roku. Wywołało to kolejną falę gwałtownych protestów ulicznych, a także dyskusji na temat legalności tego wyroku i jego uzasadnienia. Tę dyskusję pozostawiamy specjalistom. Tu próbujemy rozważyć kwestię zasadniczą: czy i jak da się pogodzić prawo do życia przysługujące każdemu człowiekowi od chwili jego poczęcia, z prawem do dokonania przerwania ciąży przez kobiety, które doświadczają ogromnego lęku nosząc w swoim łonie dziecko dotknięte ciężkim i trwałym upośledzeniem.

Z jednej bowiem strony trudno zaprzeczyć, że każdy człowiek ma prawo do życia – i do jego prawnej ochrony (por. Art. 38 Konstytucji RP). Ta ochrona prawna należna jest każdemu człowiekowi, niezależnie od stanu jego zdrowia i wieku. Należna jest także tym ludzkim istotom, które jeszcze żyją w łonach swych matek. Poczęte dzieci to odrębne ludzkie istoty, a nie organy ciała kobiety. Wprawdzie trwają dyskusje na temat tego, kiedy płód staje się człowiekiem, ale nie można rozstrzygnięcia w tej sprawie uzależniać od decyzji kobiety, ani od jakiejkolwiek opcji politycznej. Istnieje co najmniej poważne prawdopodobieństwo, że ludzki płód jest osobą, a – jak pisze św. Jan Paweł II – „nawet samo prawdopodobieństwo istnienia osoby ludzkiej wystarczyłoby dla usprawiedliwienia najbardziej kategorycznego zakazu wszelkich interwencji zmierzających do zabicia embrionu ludzkiego” (Evangelium vitae, p. 60).

Racją przemawiającą za prawną ochroną każdego człowieka jest jego przyrodzona godność, a nie doktryna katolicka, choć Kościół, odwołując się do chrześcijańskiego Objawienia, z całą mocą o tę ochronę się dopomina. Z tych też powodów także przyjętych w innych krajach rozwiązań prawnych w sprawie legalizacji aborcji – zresztą rozwiązań dość zróżnicowanych – nie możemy traktować jako argumentu decydującego w tej bolesnej sprawie.

Z drugiej strony sprawa dlatego jest tak bolesna, że dotyczy matki, ojca i ich dziecka obciążonego ciężką chorobą, która wedle najlepszej wiedzy lekarskiej przyniesie im ciężki los, pełen ogromnego, po ludzku nieznośnego, niekiedy długotrwałego cierpienia. Czy można w tej sytuacji nakazać kobiecie urodzić dziecko, skazane na bezmierny ból, a matkę, bo niestety często kobiety zostają w tej sytuacji same, obarczyć obowiązkiem opieki nad tym dzieckiem, co ją może do głębi unieszczęśliwić? Czy prawo może wymagać od kobiety takiego heroizmu? Czy troska o poczęte dziecko, nawet ciężko chore, nie przesłania tu troski o jego matkę, której odbiera się elementarne prawo do własnego planowania godnego życia?

Naszym zdaniem nie należy tej trudnej sprawy sprowadzać do płaszczyzny rozstrzygnięć prawno-karnych. Są one ważne, mają gwarantować wszystkim obywatelom możliwie najlepszą sprawiedliwość, bezpieczeństwo i ład społeczny. Ale rozstrzygnięciami prawno-karnymi nie rozwiąże się wielu ludzkich spraw. W kwestii pogodzenia praw poczętego chorego dziecka z jednej strony, a praw kobiet do wyboru ich godnej drogi życiowej z drugiej, zacząć trzeba od pomocy oferowanej tym kobietom, które zdecydują się chore dziecko urodzić; pomocy znacznie bardziej, niż dziś satysfakcjonującej. Dotychczasowa pomoc, choć może większa, niż w latach ubiegłych, jest zdecydowanie niewystarczająca. Potrzeba nie jednorazowej zapomogi, ale stałego, wystarczająco hojnego wsparcia finansowego, medycznego i psychologicznego, świadczonego także tym kobietom (a kiedy trzeba całym rodzinom), które po śmierci swego chorego dziecka muszą znaleźć pracę i jakieś miejsce w społeczeństwie.

Wsparcia tego potrzeba także tym chorym, którzy swą matkę lub rodziców przeżyli – i nie ma się kto nimi zająć, a nadal pilnej opieki potrzebują. Jest to nade wszystko obowiązek państwa, ale i Kościoła, dla którego sprawa ochrony życia dzieci poczętych jest w centrum uwagi. Kościół musi wyraźniej i hojniej niż dotąd przyczynić się do wsparcia tych rodziców i dzieci, których spotkało tak bardzo trudne doświadczenie.

Dopiero wtedy możemy zachęcać – ale nie zmuszać prawem – kobiety do urodzenia chorych dzieci. Nie chcemy śpieszyć się z potępianiem czynów tych kobiet, które – przeżywając ogromny dramat związany ze świadomością, iż noszą w swym łonie dziecko głęboko upośledzone i skazane na ciężki los po urodzeniu – decydują się na przewidzianą prawem aborcję.

Jesteśmy pełni uznania i podziwu dla tych kobiet, które zdecydowały się urodzić chore dziecko, a także dla tych rodziców, którzy podjęli trud opieki nad nim. Znamy świadectwa wielu matek i rodziców, którzy kochają – niekiedy z serdeczną wzajemnością – swe ciężko chore dzieci. To niezwykły cud ich wzajemnej miłości. Wiemy też, że już istnieją ośrodki oferujące pomoc tym, którzy znaleźli się w tak szczególnie trudnej sytuacji. Im także pragniemy wyrazić wdzięczność za ich wrażliwą ofiarność. Potrzeba więcej takich ośrodków, potrzebne jest im finansowe wsparcie, także ze strony Kościoła, potrzeba ludzi, którzy podejmą to wielkie dzieło miłosierdzia. Nie chcemy poprzestać na słowach. Zobowiązujemy się sami, wedle naszych możliwości, do czynnej pomocy tym, którzy jej szczególnie potrzebują.

ks. Paweł Batory
ks. Kazimierz Bednarek
o. Maciej Biskup OP
ks. Adam Boniecki MIC
o. Nikodem Zbigniew Brzózy OP
s. Maria Pilar Casado-Tarin
ks. Adam Dobek
o. Tomasz Dostatni OP
ks. Jacek Dziel
ks. Rafał Figiel
ks. Jacek Granatowski SJ
o. Paweł Gużyński OP
o. Stanisław Jaromi OFM Conv.
ks. Andrzej Jastrzembski
ks. Leszek Jędrzejewski SAC
o. Wojciech Jędrzejewski OP
ks. Dariusz Kaczor
ks. Krzysztof Konwerski
ks. Maciej K. Kubiak
ks. Wojciech Kubisiak
o. Andrzej Kuśmierski OP
ks. Jakub Lechniak
ks. Arkadiusz Lechowski
ks. Andrzej Luter
ks. Czesław Marchewicz CR
ks. Krzysztof Mądel SJ
ks. Grzegorz Michalczyk
ks. Wojciech Mittelstaedt
ks. Bogusław Noworyta
ks. Vitaliy Osmolovskyy
ks. Wacław Oszajca SJ
ks. Leonard Pawlak
ks. Andrzej Perzyński
ks. Eligiusz Piotrowski
ks. Sebastian Polak
o. Jacek Prusak SJ
ks. Wiesław Przyczyna
s. Barbara Radzimińska
ks. Bartosz Rajewski
ks. Janusz Roman
ks. Aleksander Seniuk
ks. Jacek Siepsiak SJ
ks. Waldemar Sondka
ks. Kazimierz Sowa
ks. Andrzej Stefański
ks. Sławomir Szczyrba
ks. Andrzej Szostek MIC
ks. Alfred Wierzbicki
ks. Marek Wirkus
o. Dominik Zarychta OP
ks. Tomasz Michał Zieliński

Autor zdjęcia: tirachardz – pl.freepik.com

2 komentarze

  1. Przeczytałam słowa, na które jako kobieta będąca w ciąży czterokrotnie, bardzo czekałam. Oby dotarły do przyszłych matek i tych, które nie zdecydowały się na heroizm i muszą żyć w poczuciu potępienia. Bóg zapłać Drodzy!

  2. Stanowisko Księży i Sióstr, wyraża w prosty sposób to, o czym wszyscy myślimy. Z jednej strony nie chodzi tylko o prawo kobiet ale o prawo ojca i matki razem. Zapominamy w naszych komentarzach o ojcach, którzy także przeżywają te trudne sytuacje. Z drugiej strony, jeżeli zgodnie z sumieniem matka i ojciec (lub sama matka) podejmą decyzję o urodzeniu chorego dziecka, to zrobić to powinni zgodnie ze swoimi sumieniami a nie nakazem prawa. Prawo można zawsze obejść. Rola Kościoła polega na kształtowaniu ludzkich sumień a nie na ingerowaniu w procesy legislacyjne. I ostatni element, to pomoc państwa, która nie powinna być symboliczna a holistyczna. Dlatego też, popieram to stanowisko.
    Wieńczysław Rapior

Comments are closed.