Zwykłe spotkanie: ks. Alfred Wierzbicki

W wakacje wielu z Państwa wyraziło wsparcie dla ks. Alfreda Wierzbickiego adresując listy popierające Księdza Profesora do Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To działanie utwierdziło nas w przekonaniu, że inicjatywa "Zwykłych" jest ważna i potrzebna. Dlatego