Spotkanie Zwykłych. Zapraszamy!

Od kilku miesięcy spotykamy się regularnie w towarzystwie duchownych i świeckich, by rozmawiać o Kościele. Dotąd wieść o spotkaniu rozpowszechniana była pomiędzy osobami, które słali do nas swoje słowa wsparcia, dzieliły się swoimi problemami itp.

Czas Wielkanocny z encykliką Fratelli tutti

Niezwykle trudne zadanie postawił sobie Papież Franciszek zapraszając nas do medytacji o braterstwie i przyjaźni społecznej. Wiedząc, że potrzebuje w tym temacie nadzwyczajnej pomocy 3 października 2020 podpisał swą ostatnią encyklikę na płycie grobu św.

Mówić czy przemawiać? Słuchać czy usłyszeć?

Jezus zaprosił nas do budowania Kościoła-wspólnoty słowami: “Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,35). Ale jak wchodzić w relacje, gdy mamy problem zarówno ze słuchaniem, jak i komunikowaniem

Czas Wielkanocy z encykliką Fratelli Tutti. Spotkanie trzecie

Zapraszamy na kolejne spotkanie w cyklu "Czas Wielkanocy z Encykliką Fratelli tutti". Czytamy trzeci rozdział. Prowadzi o. Stanisław Jaromi. Niezwykle trudne zadanie postawił sobie Papież Franciszek zapraszając nas do medytacji o braterstwie i przyjaźni społecznej.

Będę się za Ciebie modlić, czyli o mikroagresjach w Kościele

Czasami agresji nie widać. Jest ukryta pod miłym słowem, uśmiechem, także w przestrzeni kościelnej. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy wątpliwości zamiast zostać wysłuchane zostają zbyte np sugestią “widocznie Twoja wiara nie jest wystarczająco

Zwykłe spotkanie: ks. Alfred Wierzbicki

W wakacje wielu z Państwa wyraziło wsparcie dla ks. Alfreda Wierzbickiego adresując listy popierające Księdza Profesora do Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To działanie utwierdziło nas w przekonaniu, że inicjatywa "Zwykłych" jest ważna i potrzebna. Dlatego